maandag 31 december 2012

Persoonlijk jaaroverzicht


Wat voor jaar is 2012 geweest? Welke ontwikkelingen hebben zich tijdens dit kalenderjaar voorgedaan? Hoe heb ik mij door het jaar gemeanderd? Ik noem een aantal gebeurtenissen die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd.
Dit jaar zijn twee edities van Tentstof verschenen. Tentstof is het ledenblad van E&R, en vult het gat op dat is ontstaan na het wegvallen van het Vuurwerk-blad. Tentstof is een jaarlijks blad, en verschijnt in maart bij de Springmeeting van E&R. Dat dit jaar twee edities zijn verschenen, komt omdat in november het veertigjarig jubileum van de vereniging werd gevierd. En daar hoorde een tusseneditie van Tentstof bij.
Ik ben hoofdredacteur van Tentstof. Samen met eindredactrice Tineke Smits vorm ik het spil van het blad. We moesten nadenken over de naam van het blad, de vormgeving, tone of voice, advertenties, wie schrijft er mee, et cetera. Een mooi proces, dat nog steeds gaande is.
2012 is ook het jaar van mijn verhuizing naar Leeuwarden. Een plek net buiten het centrum van de Friese hoofdstad. Redelijk onverwacht, maar wel een welkome ontwikkeling in mijn leven. Al gauw raakte ik ingeburgerd in de stad en de kerk. Binnen de kortste keren had ik contact met twee Dylan-fans uit de kerk. En natuurlijk contact met mijn platenboer Wobbe aan de Voorstreek.
In dit jaar heb ik de hoofdredactie van de Perspex overgedragen aan Jan-Hendrik. Na twee jaar redactiewerk, waarvan de laatste achttien maanden als hoofdredacteur, vond ik het wel goed geweest. Het nieuwe bestuurslid Communicatie sloeg een nieuwe weg in, waar ik mij niet in kon vinden. Reden om plaats te maken dus.
Het jaar waarin een nieuwe plaat van Bob Dylan verscheen, Tempest. Dagblad de Volkskrant kopte in september: “Bam! Dylans beste plaat”. En inderdaad, Tempest behoort tot één van Dylans beste platen. Een puur genot. Dylan heeft van president Obama de hoogste burgerlijke onderscheiding ontvangen, de Medal of Freedom.
In het najaar ben ik begonnen met de cursus Theologische Vorming Leeuwarden, een cursus gegeven door de PKN in Leeuwarden. Een bijzondere club, waar een aantal cursisten niet meer letterlijk geloofd in God. Leerzaam om ook andere stromingen binnen het christendom te horen.
Ik heb dit jaar mijn BHV gehaald. Nu mag ik brandjes blussen en reanimeren!
Doe Maar is dit jaar weer bij elkaar gekomen voor Symphonica in Rosso. Weliswaar zaten de uitvoeringen goed in elkaar, maar ik miste wat. Net alsof de muzikanten net niet helemaal losjes speelden. En ik miste muziek van Klaar, de reünie-cd uit 2000. Qua uitvoering prima, maar qua sfeer minder dan De Kuip-concerten uit 2008.
In 2012 heb ik het scribaat van de Morgenster overgenomen. Een mooie functie, waarin ik mijn nieuwe gemeente meer en beter leer kennen.
De Maya-kalender is vervangen, en dat heeft niet tot de vernietiging van de aarde geleid.
Dit zijn zo de dingen die gepasseerd zijn. Lang niet alles is genoemd. Wel de belangrijkste momenten uit dit kalenderjaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten