zaterdag 19 januari 2013

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is de geplaagde minister van Onderwijs. Onder haar leiding moet een aantal lastige veranderingen binnen het onderwijs worden geregeld. 'We moeten af van studenten die het wel best vinden', staat vandaag op de voorpagina van NRC Handelsblad. Een sociaal leenstelsel, afschaffing van de gratis OV-jaarkaart, de doorstudeerboete (het instellingsgeld dat je moet betalen als je verder wilt studeren na het behalen van een bachelor- of master-diploma): nee, Nederland Studeerland vormt ons land zeker niet meer.
Dat vind ik jammer. Want juist onderwijs is een investering die op korte termijn geld kost, maar die op langere termijn alleen maar geld oplevert. Niet voor niets hamert bijvoorbeeld D66 op goed onderwijs. Dat is de bakermat voor een goede toekomst.
Investeren in onderwijs. De overheid is van mening dat als je iets heel graag wilt, dat je dat dan ook wel zult redden. Jouw investering loont zich vanzelf, maar je moet wel zelf investeren. Dat loopt spaak. Want volgens mij is dit een onhoudbare redenering van de overheid. Zij kan niet zeggen dat ze de kenniseconomie wil verbeteren, door het doorstuderen te ontmoedigen.
Na mijn studie Journalistiek ben ik thuis komen te zitten. Een baan in medialandschap is erg lastig te vinden. Niet alleen de vele crises die ons land beheersen zit mij dwars. Ook het gratis nieuws op internet is een oorzaak van de krappe journalistieke arbeidsmarkt. Kwestie van onderscheiden: ja, uiteraard. Onderscheid je je maar eens tussen talloze andere ambitieuze en onderscheidende collega's. Ik geef het je te doen.
Maar een vervolgstudie of omscholing is makkelijker gezegd dan gedaan. Op dit moment heb ik daar niet de middelen voor. Sterker nog, de overheid lijkt me dit te verbieden. Voor elke nieuwe studie moet ik sowieso viereneenhalfduizend euro instellingsgeld betalen. Per jaar.
We moeten af van de studenten die het wel best vinden. Lijden de kwaden dan niet onder de goeden? Dat denk ik wel. Wat is het probleem om deze gedachtengang om te draaien? Als we als Nederland inderdaad willen investeren in een kenniseconomie, moeten drempels om verder te leren of om te scholen, worden verlaagd. Zeker in deze crisistijd. Keynes in het onderwijs.
Maar de profiteurs dan? Als je je laat leiden door het negatieve, komt het postieve er natuurlijk niet uit. Laat de profiteurs maar profiteren. Je weet nooit tot welke creativiteit dat leidt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten