maandag 28 september 2015

Bloedrode maan

Een bijzonder natuurtafereel, afgelopen nacht: een supermaan-eclips. De NOS vertelt over de supermaan: “Die supermaan, een extra grote maan, is op zich niets nieuws, zei wetenschapsjournalist Govert Schilling in het radioprogramma Vroege Vogels. 'De maan draait in een baan om de aarde, maar die baan is niet precies cirkelvormig. Dus de ene keer staat de maan wat dichterbij, en lijkt hij groter. De andere keer staat hij verder weg, en lijkt hij kleiner.'
Een maansverduistering komt eens in de twee à drie jaar voor. Maar dat de maan vannacht ook nog eens dicht op de aarde staat, maakt de situatie volgens Schilling bijzonder.
'Die grote en heldere volle maan gaat uitgerekend vannacht in zo'n baan langs de aarde, dat de zon er niet meer op kan schijnen en hij verduisterd wordt. Die combinatie is bijzonder.' De volgende keer zal pas in 2033 zijn.”
Noem het een hobby-tik van me, maar ik dacht bij het horen van dit bericht aan een profetie uit het Oude Testament. De profeet Joël vertelt ons het volgende:
“Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.” (Joël 2: 31, Herziene Statenvertaling).
Deze tekenen horen bij de belofte van de Geest, die zal worden uitgestort. Het is een levensvernieuwende uitstorting, blijkt verder uit de profetie van Joël. Deze woorden haalt de apostel Petrus (de eerste paus?) aan bij zijn beroemde Pinksterpreek – die dag waarbij het geluid van een geweldige windvlaag te horen was, maar geen zuchtje wind te voelen was. Die dag dat de aanwezigen (Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren), van hen was een aantal die zei dat de apostelen dronken waren.
Is deze supermaan-eclips het teken van de uitstorting van de Heilige Geest? Dat vermoed ik niet, want van profeterende jongelui en ouden van dagen die hun mooiste dromen dromen, heb ik geen berichten voorbij zien komen. Tel daarbij op dat zo'n bloedrode maan vaker voorkomt, maakt dat het niet per se een goddelijk ingrijpen is.
Het zou ook wat zijn dat je een goddelijk ingrijpen kunt berekenen. Maar dat voor een ander moment.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten