zondag 19 mei 2013

Pinksteren


Een paar maanden geleden had ik bij de Theologische Vorming een gastles. Van Hinne Wagenaar, predikant die onder meer Nijkleaster start.
Tijdens die les Contextuele Theologie ging het over Handelingen 2: 1 – 13, het Pinksterverhaal. De aantekeningen die ik toen heb gemaakt, wil ik graag delen. Het onderstaande verhaal vormen dus de aantekeningen – vandaar dat de zinnen in telegramstijl zijn opgeschreven.

-

Vs. 8: hoe hoorden de aanwezigen de discipelen in hun eigen taal spreken? Is dat een spreek- of taalwonder? Elke leerling een taal of was de boodschap in de ene taal – was er een taalconverter?
Is er een link tussen de vuurvlammen en taal? I.c.m. de Emmaüs-gangers?
Nadruk op taal en afkomst.

Wat was Pinksterfeest? Oogstfeest. “Op de Pentecostès, vijftigste dag” na Pasen. Was al een Pentecostès, joodse feestdag.
Joodse Paasfeest, uittocht uit Egypte, gang door dood heen, bevrijding. Wandelen in vrijheid. Je moet door de woestijn vanuit onderdrukking naar bevrijding.
De 50e dag: feest van het ontvangen van de wet, de 50e dag na de bevrijding uit Egypte.
Vgl. Hand. 2: 1 – 4 met de Tien Woorden van Horeb: de natuurelementen. Een parallel verhaal? Sinaï-ervaring van Mozes.
Is een geconstrueerd verhaal op basis van ervaringen, is theologie op papier, vgl. verwijzingen naar Oude Testament.
De betekenis van talen: “vuurtongen” is zelfde Griekse woord als “vreemde talen” à mooie vertaling, link naar elkaar.
Vlammen stellen in staat om een taal te spreken, de Heilige Geest heeft met talen, taligheid te maken, met de moedertaal.

Vs. 5: pelgrims of inwoners van Jeruzalem? Remigranten uit de diaspora?
Uit alle landen, uit de hele wereld. Heeft een betekenis à moet de grens over.
De mannen (vs. 5): de mannen kenden het Hebreeuws, de taal van de wet, van de bar mitzwa.
Op het feest hoorden de mannen niet de verbondstaal, maar de moedertaal, de taal van het land van herkomst. Zou anders niet opvallen. Ze worden terugverwezen naar Gods Woord, toegankelijk voor elke taal, niet meer één religieuze taal. Is een spreekwonder, een diversiteit aan talen.
Het moet haast wel gebeurd zijn, want zoiets vergeet je niet.

Dronken, oogstfeest, wijn te gisten nog zoet, drinkt als limonade. Past dus in de context van de situatie. De leerlingen waren dronken van de Geest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten