dinsdag 19 maart 2013

Taizé-verslag Leeuwarder Courant


Afgelopen weekend was ik bij de Taizé-jongeren in Leeuwarden. Een weekend lang met elkaar nadenken over nieuwe solidariteit. Het weekend was een etappe in de pelgrimage naar nieuwe solidariteit.
Wat schetste mijn verbazing, toen ik zaterdagochtend in de kerk zat voorafgaand aan het ochtendgebed? Mijn oud-collega Koen Penneweerd schoof naast me. We kennen elkaar uit de tijd dat ik stage liep bij de Leeuwarder Courant. Koen stelde me een paar vragen voor zijn artikel.
Het artikel verscheen afgelopen maandag in de krant. Een mooi artikel. Toch wil ik iets nuanceren in het artikel, voor wie het heeft gelezen. Koen citeert me en schrijft:
‘Tromp, zelf vrijgemaakt-gereformeerd, vindt het leuk dat jongeren van allerlei gezindten een weekeinde bij elkaar komen. “Het gaat er ook niet zozeer om wat je precies gelooft, maar wat je doet in het leven. En dan is het fijn om daar met gelijkgestemden over te kunnen praten of deel van zo’n gemeenschap uit te maken.”’
Ik heb met dat citaat niet bedoeld dat het allemaal vrijheid blijheid is. Wel degelijk is het van belang of je gelooft dat Jezus voor je is gestorven en is opgestaan. Maar tijdens zo’n weekend zijn veel andere zaken van minder belang.
Als je samen leeft vanuit de genade van Jezus, en samen op weg bent om solidariteit opnieuw handen en voeten te geven, dan lijken doop en avondmaal geen twistpunten meer. Dat is wat ik heb willen doorgeven.
Want het was een schitterend weekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten