woensdag 27 juni 2012

Besnijdenis

Een Duitse rechter heeft bepaald dat de besnijdenis een vorm van (kinder-)mishandeling is. Het fundamentele recht van het kind op onschendbaarheid van het lichaam weegt volgens de rechter in Keulen zwaarder van het fundamentele recht van de ouders. Daarbij is de godsdienstvrijheid niet in het geding – het kind kan later alsnog beslissen om zich te laten besnijden.
De NOS meldt over de reden van deze rechtszaak het volgende:
De rechter deed uitspraak in een zaak die was aangespannen tegen een dokter, die op verzoek van islamitische ouders een 4-jarig jongetje had besneden. Het kind kreeg enkele dagen na de operatie bloedingen. De arts werd aangeklaagd wegens mishandeling, maar in eerste instantie vrijgesproken, omdat de ouders met de ingreep hadden ingestemd.
In hoger beroep zegt de rechter nu dat er wel degelijk sprake was van ernstige mishandeling. De arts wordt vanwege de juridische onduidelijkheid die er rond besnijdenis was niet veroordeeld.
De Joodse gemeenschap in Duitsland heeft woedend gereageerd op dit 'schandalige en gevoelloze besluit'. De relatie tussen Duitsland en de Joden is sowieso al niet een die van wederzijdse warmte overloopt.
*
 
 
Besnijdenis, een belangrijk onderdeel binnen het Jodendom. Abraham kreeg van God op de opdracht om alle mannen van het huis te besnijden. En vanaf die dag moesten alle jongetjes van acht dagen worden besneden. Het bloed moest vloeien, als een voorschaduw van wat komen zou.
Dat besnijden een pijnlijke gebeurtenis is op latere leeftijd, leert de geschiedenis van Jakobs dochter Dina en de Sichemieten. Sichem wordt verliefd op Dina en verkracht haar. Later vraagt hij om de hand van Dina. Haar broers gaan akkoord, mits ze zich eerst laten besnijden. Want Dina kan niet met een onbesnedene trouwen.
Sichem en zijn kameraden liggen ziek van de ingreep in bed. Ze zijn dus verzwakt, en daardoor niet op volle sterkte. Volgens Simeon en Levi het uitgelezen moment om wraak te nemen voor de verkrachting van Dina. De twee broers vermoorden Sichem en zijn hele entourage.


*
 
 
Voor het gemak heb ik het boek “Moderne wetenschap in de Bijbel” gepakt. Dit boek is geschreven door de bioloog drs. Ben Hobrink. Over de besnijdenis schrijft hij een aantal opmerkelijke dingen. “Geleerden hebben ontdekt dat besneden jongens veel minder kans hebben op peniskanker of aandoeningen van de urinewegen, en dat vrouwen van besneden mannen minder kans hebben op baarmoederhalskanker.”
Waarvan akte.
Een ander punt, wat betreft het tijdstip. Bij de joden moet het per se op de achtste dag gebeuren, dat jongens worden besneden. “De bekende kinderarts L. E. Holt schrijft dat baby's de eerste vier levensdagen bijzonder vatbaar zijn voor bloedingen.”
Een belangrijk bloedstollingselement (pro-trombine) en vitamine K zijn die eerste levensdagen nihil aanwezig. Maar: “Vanaf de derde dag vliegt de hoeveelheid bruikbare pro-trombine omhoog en bereikt op de achtste dag een bovennormaal niveau van 110 procent. Daarna daalt de hoeveelheid tot normaal en blijft gedurende het hele leven op de standaardwaarde van 100 procent. Op de achtste dag heeft een baby dus meer bruikbare pro-trombine dan op enig andere dag in zijn leven! Dat wil zeggen dat op de achtste dag een bloeding sneller stopt dan op enig ander moment in zijn bestaan. Met andere woorden: de perfecte dag voor een besnijdenis is de achtste dag.”
Volgens Hobrink hebben jonge kinderen minder last van zo'n ingreep dan oudere kinderen. Dat heeft met pijn en met integriteit c.q. traumatische ervaring (aanval op het lichaam) te maken.
 
 
*
 
 
Ik neem het allemaal maar voor kennisgeving aan. Ik ben maar een eenvoudige schoenenlapper. Maar wat ik van de Duitse rechter en zijn uitspraak vind? Hij zal zo zijn redenen hebben gehad om een besnijdenis af te keuren binnen het Duitse recht.
Zo'n uitspraak wordt ongetwijfeld niet op een achternamiddag verzonnen. Maar controversieel is het zonder meer. Misschien dat deze jurisprudentie aanleiding is om de rechtspraak kennis te laten maken het met religieuze recht. En de wetenschap die ermee samenhangt.
In dat geval weet ik nog wel een geleerde die kan helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten