donderdag 19 juli 2012

Besnijdenis #2


Een week of drie, vier geleden ontstond er grote commotie. Een Duitse rechter vond de besnijdenis van een vierjarig moslim-jongetje kindermishandeling. Het recht van onschendbaarheid van het lichaam woog voor de kleuter zwaarder van het fundamentele recht op godsdienstvrijheid van de ouders. Ik heb toen daar een blog over geschreven.

Vandaag staat in nrc*next een opinie-artikel van ene Bart Braun (1979). Ik ken hem niet, maar onder het artikel staat dat Braun wetenschapsjournalist is. Deze wetenschapper schrijft over besnijdenis, en haalt onder meer ook de argumenten aan die ik in mijn eerste blog over besnijdenis heb genoemd.

Braun noemt als eerste contra-argument dat een besnijdenis gevolgen heeft voor het seksleven. Geen grote invloed, maar toch. Hij is zelf op zijn 25e besneden, en heeft dit dus proefondervindelijk bewezen. De medische argumenten snijden volgens hem weinig hout. Een vervelende woordspeling, maar de bedoeling is helder.

Het oudtestamentische argument dat het goed is voor de hygiëne lijkt zinnig, maar volgens Braun vochten de Israëlieten tegen onbesneden mensen. Die leefden dus ook gewoon, met een voorhuid. Weg argument 1. Dan het tweede argument: de kans op peniskanker wordt verkleint als de penis is besneden. Maar bij voorhuidbezitters is het aantal peniskanker-patiënten erg laag: in Nederland zijn tachtig mannen die deze vorm van kanker hebben. Veel virussen zijn te voorkomen met goed wassen. Derde argument is dat besmetting met aids voor de helft wordt verminderd door een besneden voorhuid. Dat klopt, volgens Braun – in Afrika.

Kortom, de medische argumenten zijn volgens Braun zeer zwak. En daarbij maakt de ingreep wel degelijk inbreuk op iemands seksualiteit en lichamelijke integriteit. Natuurlijk krijgen kinderen geen trauma's of psychische problemen als ze jong zijn besneden. Maar toch: “Tel het kleine maar aanwezige risico op complicaties, en u ziet dat als het nu ineens op zou duiken als religieus verschijnsel, het niet eens verboden zou worden. Het zou al verboden zijn. Terecht adviseert de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst haar leden om zich 'terughoudend' op te stellen als ouders aan de slag willen gaan met de voorhuid van hun zoon.”

Het zou gelovigen sieren als ze zouden wachten met de besnijdenis totdat de jongen oud genoeg is om zelf te kiezen voor het geloof en de bijbehorende stammenrituelen te kiezen, aldus de wetenschapsjournalist. Desnoods een Nederlandse polderoplossing, waarbij besnijdeniscentra met moslimartsen tegen kostprijs en onder steriele omstandigheden te werk gaan.

Waarvan akte.


***


Graag wil ik kort reageren. Daarbij grijp ik terug op de joodse traditie, die de basis vormt voor mijn christelijk geloof. Wellicht geldt voor moslims vergelijkbare argumenten, maar ik blijf bij mijn leest.

Allereerst de ervaring van Braun zelf. Hij schrijft dat hij een ervaringsdeskundige is op het gebied van besnijdenissen. Hij is zelf besneden, toen hij 25 jaar was. Maar waarom hij is besneden, en waarom op die leeftijd, verteld hij er niet bij. Ik ben nieuwsgierig geworden. Heeft Braun zich laten besnijden om te ontdekken wat zoiets is? Heeft hij zich besneden omdat hij anders niet met zijn liefje kon vrijen? En tot welk geloof is hij besneden? Het islamitisch geloof of het jodendom? Die ene zin levert meer vragen op dan dat het beantwoordt.

Zijn oproep aan de ouders om met besnijden te wachten tot zoonlief oud genoeg is om zelf te kiezen, klinkt erg liberaal. Alsof je zelf verantwoordelijk bent. Terwijl juist in het jodendom en het christendom duidelijk naar voren komt dat God naar de mens toekomt. Bij God ligt het initiatief, Hij gaat een verbond aan met Zijn kinderen, letterlijk. Wanneer de spelregels die God zelf heeft gegeven, worden gehandhaafd, is van kindermishandeling geen sprake.

In veel kerken worden kleine kinderen gedoopt, in plaats van besneden. De besprenkeling met het water is een teken en zegel dat God met die kinderen op weg gaat, dat Hij een verbond met de kinderen sluit. Ook hier komt het initiatief bij God vandaan, zoals dat door de hele Bijbel heen blijkt.

De enige christelijke stroming waarbij de kinderen individueel, zelfstandig en autonoom de keuze maken om gedoopt te worden, is de evangelicale stroming. Hier worden adolescenten gedoopt op het moment dat ze God aanvaarden in hun leven. Maar zelfs dan zullen zij zeggen dat God al sinds hun geboorte met hen aan het werk is.

Niet een heel sterk stuk van Braun dus. Zou hij iets van de religie hebben begrepen? Of overheerst bij hem de darwinistische wetenschap?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten